History

Daratumumab-lenadomide-dexamethason vanaf Kuur 7 (ID: 6833)

20-05-2019 vanaf gift 6 inloop daratumumab in 1,5 uur
Version ID Description Created
2 19504 2019-05-21 13:18:19 door Teeoka Polling
1 19440 2019-05-20 15:08:49 door Teeoka Polling