History

Daratumumab-lenadomide-dexamethason Kuur 3 tm 6 (ID: 6548)

20-05-2019 vanaf gift 6 inloop daratumumab in 1,5 uur
Version ID Description Created
3 19502 2019-05-21 13:17:45 door Teeoka Polling
2 19442 2019-05-20 15:09:41 door Teeoka Polling
1 18779 2018-12-06 14:53:17 door Meike Leurs