History

NSCLC Durvalumab (ID: 6303)

03-10-2019: maximaal aantal kuren toegevoegd
Version ID Description Created
3 19998 2019-10-03 13:03:27 door Teeoka Polling
2 19911 niet meer in early access program 2019-09-05 10:39:32 door Teeoka Polling
1 17452 2018-05-17 13:20:29 door Teeoka Polling