History

R-CEOP21 intraveneus (ID: 523)

20-8-2012: Op basis van: ‘Atmar, J., Review of the Safety and Feasibility of Rapid Infusion of Rituximab. (2010). Journal of oncology practice, 6, vol.2, 91-93’ is de toedien-snelheid van het geven van Rituximab vanaf het tweede infuus (indien geen eerdere overgevoeligheidsreacties) verhoogd van 1,5 naar 1 uur. 5-9-14: omgezet naar recept, volledig herzien, MUST toegevoegd, controle bloedsuiker huisarts toegevoegd 2017 herzien
Version ID Description Created
6 15109 toevoeging intraveneus in titel 2017-04-06 11:29:04 door Teeoka Polling
5 8804 omgezet naar recept, volledig herzien, MUST toegevoegd, controle bloedsuiker huisarts toegevoegd 2014-09-05 13:24:48 door
4 3608 2012-08-20 09:49:54 door
3 1765 2011-10-24 11:12:06 door
2 1415 Afkomstig uit import 2011-06-01 14:51:18 door
1 704 2011-01-31 15:14:27 door