History

Blad 1 Observatie nierbiopsie (ID: 200)

17-05-2016 AG: combinatieformulier Dagcentrum en afdelingen. 151203 AG: zin toegevoegd m.b.t. risico -inventarisatie MRSA en BMRO 25102018:herziene versie blad 1 en 2
Version ID Description Created
8 18632 herziene versie okt. 2018 2018-10-25 10:46:59 door A.J. Gotink
7 14416 2016-11-10 14:02:41 door A.J. Gotink
6 12034 2015-12-03 14:23:26 door A.J. Gotink
5 9342 141112 AG wijziging naald 2014-11-12 10:50:47 door A.J. Gotink
4 8894 zomer/najaar herziening door arts en MAM 2014-09-17 15:17:09 door A.J. Gotink
3 7078 2013-11-20 11:55:23 door A.J. Gotink
2 6852 actualisering plaatsing 29-10-13 a.gotink 2013-10-29 13:32:27 door A.J. Gotink
1 530 2010-09-29 09:10:02 door