History

Observatie heparbiopsie (ID: 199)

151203: extra zin over risico-inventarisatie MRSA en BMRO toegevoegd. 25102018: herziene versie
Version ID Description Created
7 18631 herziene versie oktober 2018 2018-10-25 10:42:00 door A.J. Gotink
6 12032 2015-12-03 14:07:02 door A.J. Gotink
5 9340 2014-11-12 10:46:41 door A.J. Gotink
4 8892 herziening document zomer/najaar 2014 door arts en MAM 2014-09-17 15:10:30 door A.J. Gotink
3 6850 2013-10-29 13:28:54 door A.J. Gotink
2 859 2011-04-22 10:38:10 door
1 528 2010-09-29 09:09:28 door