History

Vervolgschema Epoprostenol (prostacycline) (ID: 171)

6-6-14: herziening en gewijzigd: toegevoegd naar aanleiding van kwaliteitsonderzoek stagiair Daniel Cantrub: richtlijn wijzigingen in toedienlijst en enkele lay-out wijzigingen 23-2-16: herzien en enige wijzigingen
Version ID Description Created
3 12426 herzien en enkele wijzigingen 2016-02-23 14:35:12 door
2 8003 2014-06-06 09:23:19 door
1 507 2010-09-28 15:49:32 door