History

Startschema Epoprostenol (prostacycline) (ID: 168)

6-6-14: herziening en gewijzigd: startschema dag 1 samengevoegd met dag 2 en dag 3 t/m 5. toegevoegd naar aanleiding van kwaliteitsonderzoek stagiair Daniel Cantrub: richtlijn wijzigingen in toedienlijst en enkele lay-out wijzigingen 23-2-16: herzien en gewijzigd: oa naamgeving
Version ID Description Created
3 12420 herzien en gewijzigd: oa naamgeving 2016-02-23 12:18:48 door
2 8001 2014-06-06 09:21:19 door
1 501 2010-09-28 15:47:58 door