History

protocol nierbiopsie natief (ID: 3122)

141112 AG wijziging: naald 25102018 AG herziene versie
Version ID Description Created
4 18643 herziene versie okt.2018 AG 2018-10-25 11:13:19 door A.J. Gotink
3 9354 141112 AG wijziging : naald 2014-11-12 11:15:10 door A.J. Gotink
2 8906 zomer/najaar 2014 herziening door arts en MAM (vs.1.1) 2014-09-17 15:37:29 door A.J. Gotink
1 6932 2013-11-04 17:04:36 door A.J. Gotink