History

Immuunglobulines (nanogam, kiovig, privigen) (ID: 138)

23-2-2015:herzien en gewijzigd. Dosering, pre-medicatie-opties toegevoegd, bloedafnames, handelen bij infusiereacties, diverse andere wijzigingen 26-2-15: iGg-dal niet bij neurologie-pt, advies voor thuis let op: houdbaarheid-lijstje in kastje medicijnkamer cluster A! 07-04-2017 achtergrond informatie aangepast met extra info over nanogam bij gynaecologie behandeling 27-05-2020 1 toedienlijst geworden voor de 3 immuunglobulines, aangepaste inloopsnelheden en afspraken.
Version ID Description Created
7 20610 herziening immuunglobulines 2020-05-27 11:10:03 door Teeoka Polling
6 15165 toevoeging over nanogam bij gynaecologische behandeling 2017-04-07 15:20:29 door Teeoka Polling
5 10328 iGg-dal niet bij neurologie-pt, advies voor thuis 2015-02-26 11:19:52 door
4 10289 herzien en gewijzigd. Dosering, pre-medicatie-opties toegevoegd, bloedafnames, handelen bij infusiereacties, diverse andere wijzigingen 2015-02-23 09:26:26 door
3 4524 2013-01-04 12:17:07 door
2 1715 2011-10-06 15:53:10 door
1 433 2010-09-28 13:16:24 door