History

Kiovig (ID: 136)

23-2-2015: herzien en gewijzigd. Naamgeving, opbouwschema, pre-medicatie-opties toegevoegd, bloedafnames, handelen bij infusiereacties, diverse andere wijzigingen 26-2-15: IGg-dal niet bij neurologie-pt, houdbaarheid, advies voor thuis let op: houdbaarheid-lijstje in kastje medicijnkamer cluster A!
Version ID Description Created
5 10324 IGg-dal niet bij neurologie-pt, houdbaarheid, advies voor thuis 2015-02-26 11:17:43 door
4 10287 herzien en gewijzigd. Naamgeving, opbouwschema, pre-medicatie-opties toegevoegd, bloedafnames, handelen bij infusiereacties, diverse andere wijzigingen 2015-02-23 09:14:12 door
3 4522 2013-01-04 12:16:29 door
2 1719 2011-10-06 15:54:04 door
1 429 2010-09-28 13:15:04 door