History

protocol heparbiopsie klinisch (ID: 3067)

141112 AG wijziging : naald 25-102018: AG herziene versie
Version ID Description Created
4 18639 herziene versie okt.2018 2018-10-25 11:07:36 door A.J. Gotink
3 9350 141112 AG wijziging: naald 2014-11-12 11:07:26 door A.J. Gotink
2 8902 zomer/najaar 2014 herziening door arts en MAM (vs. 1.1) 2014-09-17 15:32:45 door A.J. Gotink
1 6860 2013-10-29 13:48:11 door A.J. Gotink