History

Glucagontest (ID: 116)

22-5-14: -45 min infuus inbrengen 17-8-15: herzien; woordje 'de' toegevoegd, in 30-40 seconden toedienen 8-12-‘15: Zin ‘risico-inventarisatie MRSA en BMRO’ toegevoegd
Version ID Description Created
7 19853 2019-08-22 12:57:05 door
6 12056 Zin ‘risico-inventarisatie MRSA en BMRO’ toegevoegd 2015-12-08 09:00:06 door
5 11443 herzien; woordje 'de' toegevoegd, in 30-40 seconden toedienen 2015-08-17 15:41:26 door
4 7887 2014-05-22 15:49:16 door
3 4417 2012-12-13 11:50:12 door
2 2043 2012-01-16 15:39:29 door
1 409 2010-09-28 12:47:14 door