History

GHRH test (ID: 112)

22-5-14: -45 min infuus prikken 17-8-15: herzien; binnen 30 seconden toedienen 8-12-‘15: Zin ‘risico-inventarisatie MRSA en BMRO’ toegevoegd
Version ID Description Created
7 19849 2019-08-22 12:53:13 door
6 12052 Zin ‘risico-inventarisatie MRSA en BMRO’ toegevoegd 2015-12-08 08:58:24 door
5 11435 herzien; binnen 30 seconden toedienen 2015-08-17 15:09:35 door
4 7883 2014-05-22 15:42:14 door
3 4415 2012-12-13 11:49:27 door
2 2041 2012-01-16 15:39:04 door
1 405 2010-09-28 12:46:06 door