History

Clonidine suppressie test (ID: 106)

22-5-14: 30 min wachten tot bloedafname basaal 1 17-8-15: herzien en gewijzigd: 1 letter verwijderd in het woord catecholamines 8-12-‘15: Zin ‘risico-inventarisatie MRSA en BMRO’ toegevoegd
Version ID Description Created
5 19847 2019-08-22 12:51:17 door
4 12046 Zin ‘risico-inventarisatie MRSA en BMRO’ toegevoegd 2015-12-08 08:55:38 door
3 11423 herzien en gewijzigd: 1 letter verwijderd in het woord catecholamines 2015-08-17 14:55:26 door
2 7879 2014-05-22 15:34:58 door
1 399 2010-09-28 12:44:24 door