History

Rituximab intraveneus (ID: 79)

29-6-2012: Bruto behandeltijd 1e kuur verlengd met 30 min ivm tijd te kort. 20-8-2012: Op basis van: ‘Atmar, J., Review of the Safety and Feasibility of Rapid Infusion of Rituximab. (2010). Journal of oncology practice, 6, vol.2, 91-93’ is de toedien-snelheid van het geven van Rituximab vanaf het tweede infuus (indien geen eerdere overgevoeligheidsreacties) verhoogd van 1,5 naar 1 uur. 8-9-14: omgezet naar recept, volledig herzien, cyclus a 4 weken toegevoegd, hokjes aankruisen cyclus toegevoegd, MUST toegevoegd 20-1-15: 2 extra schema's toegevoegd voor het in 1 keer kunnen voorschrijven van 4 giften op verzoek van Hanneke Kluin. 20-1-15: superscript voor de "9' bij de lymfoomcellen > 109/l. checklist instructie aangepast 26-5-15: twee pagina's per vel papier 8-6-15: checklist vervalt per order dr van Imhoff, twee pagina's per vel papier met als toevoeging er achteraan de achtergrondinformatie op 1 A4.
Version ID Description Created
12 14287 toevoeging: intraveneus intitel 2016-10-07 11:28:53 door Teeoka Polling
11 10901 checklist vervalt per order dr van Imhoff 2015-06-08 09:47:20 door
10 10866 twee pagina's op 1 vel papier 2015-05-26 14:16:04 door
9 10064 superscript voor de "9' bij de lymfoomcellen > 109/l checklist instructie aangepast 2015-01-20 15:13:48 door
8 10047 2 extra schema's toegevoegd voor het in 1 keer kunnen voorschrijven van 4 giften. 2015-01-20 13:23:22 door
7 8831 omgezet naar recept, volledig herzien, cyclus a 4 weken toegevoegd, hokjes aankruisen cyclus toegevoegd, MUST toegevoegd 2014-09-08 16:17:38 door
6 3626 2012-08-20 09:55:40 door
5 3314 2012-06-29 08:07:25 door
4 1763 2011-10-24 11:10:27 door
3 1105 Afkomstig uit import 2011-06-01 14:51:09 door
2 790 2011-02-07 18:33:39 door
1 347 2010-09-28 11:04:05 door