History

R-COP intraveneus (ID: 76)

20-8-2012: Op basis van: ‘Atmar, J., Review of the Safety and Feasibility of Rapid Infusion of Rituximab. (2010). Journal of oncology practice, 6, vol.2, 91-93’ is de toedien-snelheid van het geven van Rituximab vanaf het tweede infuus (indien geen eerdere overgevoeligheidsreacties) verhoogd van 1,5 naar 1 uur. 2-9-14: omgezet naar recept, volledig herzien, toegevoegd: glucosecontrole bij huisarts, MUST toegevoegd
Version ID Description Created
7 15115 toevoeging intraveneus in titel 2017-04-06 11:32:31 door Teeoka Polling
6 8776 omgezet naar recept, volledig herzien, toegevoegd: glucosecontrole bij huisarts 2014-09-04 15:45:24 door
5 3616 2012-08-20 09:52:15 door
4 1759 2011-10-24 11:08:27 door
3 1420 Afkomstig uit import 2011-06-01 14:51:19 door
2 784 2011-02-07 18:32:20 door
1 341 2010-09-28 11:00:24 door