History

Toedienlijst Natalizumab (ID: 2401)

10-4-13: dosis toegevoegd. 8-10-13: piepernr dr heersema gewijzigd. 30-10-2017: toedienlijst op nieuw doorgenomen,
Version ID Description Created
4 16678 2017-11-30 16:29:39 door Teeoka Polling
3 6607 2013-10-08 15:03:48 door
2 5066 2013-04-10 13:42:18 door
1 4665 2013-02-07 09:03:57 door