History

BEACOPP escalated (ID: 36)

28-10-13: aangepast aan H11 studie 4-9-14: omgezet naar recept, voledig herzien, doses co-trimoxazol en ciprofloxacin aangepast, info over H11 studie verwijderd, info glucosecontrole toegevoegd, info dosis-de-escalatie toegevoegd, toediening cyclo en eto omgedraaid, tijdstip noteren cyclo toegevoegd, instructie benadrukken extra drinken en snel uitplassen indien cyclo na 15.00 uur toegevoegd. beacopp standaard vervalt MUST toegevoegd 23-10-14: inlooptijd etoposide dag 2 en 3 toegevoegd 24-03-2017 dexamethason beleid aangepast
Version ID Description Created
14 15093 dexamethason beleid aangepast 2017-04-03 15:49:09 door Teeoka Polling
13 9772 per order prof dr H Kluin-Nelemans dag 1 1500 ml gluc/nacl van 3 naar 2,5 uur (er moet 4 uur zitten tussen begin cyclo en mesna iv) tevens napoxen opmerking bij 'voorlichting benadrukt door vpk DC... +
per order prof dr H Kluin-Nelemans dag 1 1500 ml gluc/nacl van 3 naar 2,5 uur (er moet 4 uur zitten tussen begin cyclo en mesna iv) tevens napoxen opmerking bij 'voorlichting benadrukt door vpk DC: bleomycine' verwijderd
2014-12-02 15:17:24 door
12 9194 inlooptijd etoposide dag 2 en 3 toegevoegd 2014-10-23 12:22:42 door
11 8770 omgezet naar recept, voledig herzien, doses co-trimoxazol en ciprofloxacin aangepast, info over H11 studie verwijderd, info glucosecontrole toegevoegd, info dosis-de-escalatie toegevoegd, toedienin... +
omgezet naar recept, voledig herzien, doses co-trimoxazol en ciprofloxacin aangepast, info over H11 studie verwijderd, info glucosecontrole toegevoegd, info dosis-de-escalatie toegevoegd, toediening cyclo en eto omgedraaid, tijdstip noteren cyclo toegevoegd, instructie benadrukken extra drinken en snel uitplassen indien cyclo na 15.00 uur toegevoegd
2014-09-04 15:37:03 door
10 6841 2013-10-28 16:32:27 door
9 5916 2-7-13: behandeltijd naar 5:45 uur gezet conform X-care 2013-07-02 14:08:35 door
8 3160 2012-03-08 13:00:24 door
7 3093 2012-02-23 13:55:44 door
6 2005 2012-01-12 12:49:03 door
5 1072 Afkomstig uit import 2011-06-01 14:51:08 door
4 834 2011-03-24 15:15:35 door
3 802 2011-03-11 10:29:55 door
2 729 2011-02-07 17:29:23 door
1 277 2010-09-28 09:39:21 door