History

ABVD (ID: 410)

17-9-2012: op verzoek van dr GW v Imhoff dosering Bleomycine: 10 USP-E (=mg)/m2 gewijzigd in 10 USP-E/m2. 28-10-13: aangepast aan H11 studie. 28-8-14: omgezet naar recept, geheel herzien. H11 studie-info verwijderd en info dosismodificatie toegevoegd 29-8-14: + MUST screening 23-9-14: zin 'Naproxen verlaagt de kans op koorts en wordt daarom standaard vóór toediening gegeven' verwijderd, is namelijk niet van toepassing bij deze kuur. 24-03-2017 dexamethason beleid aangepast 2018 ongewijzigd
Version ID Description Created
11 15095 dexamethason beleid aangepast 2017-04-03 15:50:56 door Teeoka Polling
10 8940 zin 'Naproxen verlaagt de kans op koorts en wordt daarom standaard vóór toediening gegeven' verwijderd, is namelijk niet van toepassing bij deze kuur. 2014-09-23 16:16:41 door
9 8702 + MUST screening 2014-08-29 13:40:09 door
8 8670 omgezet naar recept, geheel herzien. H11 studie-info verwijderd en info dosismodificatie toegevoegd 2014-08-28 12:55:09 door
7 6838 2013-10-28 16:30:32 door
6 3763 2012-09-17 09:16:24 door
5 3091 2012-02-23 13:55:16 door
4 2003 2012-01-12 12:48:41 door
3 1070 Afkomstig uit import 2011-06-01 14:51:08 door
2 727 2011-02-07 17:28:55 door
1 273 2010-09-28 09:36:01 door