History

GTT diabetes mellitus (ID: 1003)

17-8-15: herzien niks gewijzigd 8-12-‘15: Zin ‘risico-inventarisatie MRSA en BMRO’ toegevoegd
Version ID Description Created
5 16942 2018-02-20 14:33:30 door
4 12060 Zin ‘risico-inventarisatie MRSA en BMRO’ toegevoegd 2015-12-08 09:02:36 door
3 7891 2014-05-22 16:00:26 door
2 1847 2011-12-16 10:34:54 door
1 1808 2011-11-30 17:17:19 door